Skip to main content

ESET endpointoplossingen versie 7.3 en 9.0 bereiken eind 2023 End of Life - Nieuws / Customer Advisories - ESET Tech Center

Nov 8 2022

ESET endpointoplossingen versie 7.3 en 9.0 bereiken eind 2023 End of Life

Authors list

In 2020 introduceerden wij een nieuw End of Life-beleid, dat gericht is op het garanderen van de best mogelijke beveiliging voor onze klanten met de nieuwste functies en verbeteringen. Tegelijkertijd zorgt het EOL-beleid voor een soepelere, duidelijkere en meer voorspelbare ervaring rondom de levensloop van onze oplossingen.


In 2023 bereiken twee versies van ESET Endpoint Security en ESET Endpoint Antivirus for Windows (versie 7.3 en 9.0) de End of Life-status. Hieronder leggen we uit wat er precies zal gebeuren en welke stappen ondernomen dienen te worden.

Hoe ziet het aankomende End of Life-proces eruit?

Wat gaat er gebeuren?

Wat betekent dit en wat is de vereiste actie?

Vanaf 1 december 2022 bereiken ESET Endpoint Security en ESET Endpoint Antivirus for Windows versies 7.3 en 9.0 de Limited Support-status.


Vanaf dan zullen gele alerts getoond worden in de ESET PROTECT (Cloud)-console en aan alle beschermde endpoints via de productinterface.

Tijdens de Limited Support-periode wordt de oplossing niet meer doorontwikkeld en wordt er geen ondersteuning voor nieuwe besturingssystemen meer ontwikkeld.


Tijdens deze periode is het van belang te bepalen wanneer de endpoints geüpdatet gaan worden naar de nieuwste versie, vóór de End of Life-datum.

Vanaf 1 juni 2023 zullen rode alerts getoond worden in de ESET PROTECT (Cloud)-console en aan alle beschermde endpoints via de productinterface.


De End-of-Life van deze versies is in december 2023.

De functionaliteiten van een oplossing die End of Life bereikt heeft worden niet meer gegarandeerd. Daarnaast biedt ESET geen productondersteuning meer.


Het is van belang om te  updaten vóór december 2023 aanbreekt.


Lees hier volledige End of Life-beleid
In 2020, we introduced a new End of Life policy aimed at ensuring the best possible security for our customers with the latest features and enhancements. At the same time, the EOL policy ensures a smoother, clearer and more predictable experience around the lifecycle of our solutions.


In 2023, two versions of ESET Endpoint Security and ESET Endpoint Antivirus for Windows (versions 7.3 and 9.0) will reach the End of Life status. Below we explain exactly what will happen and what steps should be taken.

What does the upcoming End of Life process look like?

What will happen?

What does this mean and what are the required actions?

Starting December 1, 2022, ESET Endpoint Security and ESET Endpoint Antivirus for Windows versions 7.3 and 9.0 will reach Limited Support status.


At that point, yellow alerts will be shown in the ESET PROTECT (Cloud) console and to all protected endpoints via the product interface.

During the Limited Support period, the solution will no longer be developed and support for new operating systems will not be added.


During this period, it is important to determine when the endpoints will be updated to the latest version, ahead of the End of Life date.

Starting June 1, 2023, red alerts will be shown in the ESET PROTECT (Cloud) console and to all protected endpoints via the product interface.


The End-of-Life of these versions will be in December 2023.

The functionalities of a solution that has reached End of Life are no longer guaranteed. In addition, ESET no longer provides product support.


It is important to update before December 2023.


Read the full end of Life-policy here

Add a comment

Please log in or register to submit a comment.

Need a password reminder?