Skip to main content

Best practice policies voor nieuwe installaties - Intro - Kennisbank / Best Practices - ESET Tech Center

Best practice policies voor nieuwe installaties - Intro

Authors list

Intro:

Deze handleiding bevat een best-practice op het gebied van policies binnen ESET PROTECT en de te managen producten. De in deze handleiding genoemde punten zijn vooral bedoeld als een stabiele basis voor alle installaties waarop in specifieke gevallen kan worden afgeweken. Instellingen welke niet expliciet worden vernoemd kunnen de standaard instelling behouden, rekening houdende met onderstaande.

Binnen de policies worden alle instellingen middels het blauwe balletje “applied“ waarmee ze onderdeel worden van de daadwerkelijke policy en wat de instelling op client-niveau “read-only“ maakt. Op deze manier wordt ook voorkomen dat er lokaal op een endpoint aanpassingen worden gedaan, en dus wordt afgeweken van de policy. Om toch lokaal troubleshooting mogelijk te maken zal gebruikt gemaakt worden van “Override Mode”, daarover in de bijbehorende best practice guide meer.

ESET policies zijn in het algemeen product specifiek, dat wil zeggen dat een policy voor Endpoint Security enkel actief wordt binnen dat product, en niet bijvoorbeeld ook binnen ESET Server Security, ook al zijn er tussen deze producten veel overeenkomsten terug te vinden. Het voordeel hiervan is dat alle Baseline policies zoals in dit document opgesteld op het allerhoogste niveau kunnen worden toegepast, zonder dat dit conflicten oplevert.


Kies aan de rechterkant het product waarvoor je de best practice wenst in te zien.


De genoemde best practice instellingen worden ook besproken in onze videoreeks op ons Techlab kanaal:
Add a comment

Please log in or register to submit a comment.

Need a password reminder?